Trustpilot
top of page

Inomhus

Färgbygge Naturum
Trälasyr

Sidenmatt trälasyr som kan nyanseras i hela NCS-skalan.

Vattenburen trälasyr för träytor i inomhusmiljö, såsom panel, råspont och lister.
Ger en hård sidenmatt yta och kan laseras i flera skikt. Lasyren bromsar gulning och motverkar kvistgenomblödning.
Trälasyren passar utmärkt för att lasera på KL-trä, för att bevara träets naturliga struktur och känsla.

Innehåll

Vatten, pigment (TiO₂)*, shellack, mineraliskt fyllmedel, kasein, etanol, solroslecitin, cellulosa, vegetabiliska oljor, naturharts, kaliumsorbat**, IPBC**.

*Pigment TiO₂ förekommer endast i Färgbygge Trälasyr Vit och ej i Färgbygge Trälasyr C-bas

**Etanol används i kombination med kaliumsorbat (E 202) för att desinficera emballage och produktionsutrustning. Konserveringsmedlet IPBC (3-iodo-2-propynyl butylcarbamate) kan förekomma med mindre än <0,01 %.

Facts

Usage

Packaging

Bases

Gloss

Coverage

Tools

Painting Temperature

Thinned with

Repaintable

Color

Träytor inomhus
1L, 3L, 10L
Vit, C-bas
Sidenmatt
1L räcker till 5-7 m²
Pensel, roller, spruta
15-25˚C
Vatten, vid behov
Ca 3 timmar
Nyanserbar enligt NCS

Makes  like this

Documentation & Information

FÖRBEREDELSER
Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Gör blanka ytor matta med fint slippapper. Starkt sugande underlag och kådrikt trä med mycket kvistar kan förbehandlas med FÄRGBYGGE NATURUM HARTSGRUND. Vid målning av tidigare oljade ytor finns risk för missfärgning.

MÅLA
Rör om färgen väl. Måla ett jämnt tunt skikt och eftersläta direkt med en moddlare i träfiberns riktning. Testa kulör och vidhäftning på en provbit eller mindre synlig yta.

VIKTIGT
Färgen ska inte användas i fuktiga utrymmen. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden.

EFTER MÅLNING
Skrapa ur verktygen före rengöring. Använd kallt vatten vid rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.

Others also looked at these products

Image-empty-state_edited.png

Inomhus

Färgbygge Naturum
Trälasyr

Image-empty-state_edited.png

Indoors

Färgbygge Naturum
Trälasyr (Wood Glaze)

Image-empty-state_edited.png

Inomhus

Färgbygge Naturum
Hartsgrund

bottom of page