Vanliga frågor

FAQ står för Frequently asked questions eller Vanligt ställda frågor på svenska. På vår FAQ-sida samlar vi de vanligaste frågorna som besökare eller kunder ställer, samt svar till dessa. 

 

FÄRGBYGGE SLAMFÄRG - Allmäna frågor

Allmäna frågor


Vad är det för skillnad på Färgbygge Slamfärg och vanlig fasadfärg?
Det finns flera olika färgsystem på marknaden där de flesta bygger på att färgytan ska vara vattenavvisande och så tät som möjligt. Färgbygge Slamfärg är inte tät utan är en färg med hygroskopiska (möjlighet att ta upp vatten) egenskaper. Detta gör att färgskiktet tillåter träet att ta upp fukt för att sedan släppa ut fukten vid upptorkning. Denna rörelse gör att pigment eroderar (vittrar) av fasaden vilket också tar med sig alger och mögel som generellt är negativt för huset. På detta sätt håller fasaden sig renare. De olika pigmenten är som regel metalloxider (rost) vilka i sig skyddar fasaden. Genom att kontinuerligt underhålla sin slamfärgade fasad så är det genom den svenska traditionen bevisat att färgen skyddar huset på ett effektivt sätt. När det är dags för att måla med slamfärg räcker det ofta med att borsta rent fasaden med en styv kvast. Vi rekommenderar att man underhåller sitt hus genom att måla de mest utsatta sidorna på huset med kortare intervall än resterande delar av huset. Olika väderstreck påverkar färgen olika vilket resulterar i att man sparar både material och arbete på att måla husets utsatta sidor oftare.

Kan man få Färgbygge Slamfärg i vilken kulör man vill?
Nej, för att slamfärgen ska fungera så är vi begränsade till ett urval av oxiderande pigment. Färgbygge har över 30 års erfarenhet av slamfärgstillverkning där vi utarbetat en unik och välbeprövad färgkarta med 13 standardkulörer. Om man önskar en kulör utöver dessa så kan vi på förfrågan undersöka och mot merkostnad eventuellt producera andra kulörer.

Vad gäller om man vill byta kulör på fasaden?
Då pigmenten eroderar kan pigmenten färga av sig vilket kan vara ett problem med kulörbyten. En regel är att vid kulörbyte låta färgen erodera så mycket som möjligt innan målning samt att undvika att byta från mörk kulör till ljus kulör – exempelvis kan vitt som målas på rött ge en rosatonad kulör. Vad har färgen för hållbarhet? 24 månader i obruten förpackning och vid rätt förvaring (frostfritt).
Måla


Vilka ytor kan man måla på?
Färgbygge Slamfärg är en utomhusprodukt och används på nytt obehandlat sågat trä eller på ytor som tidigare målats med slamfärg i liknande kulörer. Undvik att måla på hyvlat trä.

Kan man måla Färgbygge Slamfärg på tidigare målade ytor?
Slamfärg kan bara målas på sågat obehandlat och tryckimpregnerat virke samt ytor som tidigare målats med slamfärg. Slamfärg är så kallad ”offerfärg” vilket innebär att pigmenten behöver erodera (vittra av sig), vilket medför att man ska undvika att måla om förtidigt. En tumregel är att vänta minst tre år innan ommålning, Tjocka lager slamfärg kan leda till krackelering på fasaden. Vid målning på tidigare målade ytor spädes färgen med 10-15% vatten. Då pigmenten eroderar kan pigmenten färga av sig vilket kan vara ett problem med kulörbyten. En regel är att vid kulörbyte låta färgen erodera så mycket som möjligt innan målning samt att undvika att byta från mörk kulör till ljus kulör – exempelvis kan vitt som målas på rött ge en rosatonad kulör.

Kan jag måla direkt på fasaden med Färgbygge Slamfärg om fasaden redan målats med samma produkt?
Ja, beaktat att färgen eroderat tillräckligt och att man följer våra rekommendationerna gällande kulörbyten.

Kan jag byta kulör på fasaden genom att måla över en annan kulör av Färgbygge Slamfärg om fasaden redan målats med Färgbygge Slamfärg?
Ja, det går att byta kulör beaktat att färgen eroderat tillräckligt samt att man följer våra rekommendationer gällande kulörbyten.
Miljö och hälsa


Vad innehåller Färgbygge Slamfärg?
Innehållet varierar beroende på kulör. Men sammanfattningsvis så innehåller Färgbygge Slamfärg: Vatten, pigment, mjöl, linolja, järnvitriol, såpa, talk, biocid.

Är Färgbygge Slamfärg vattenbaserad?
Ja, den är vattenbaserad eller vattenburen som det heter på fackspråk.

Är Färgbygge Slamfärg miljövänlig?
Sett till att bindemedlet i slamfärg utgörs av mjöl och en liten tillsatts av linolja vilka båda är biologiskt nedbrytbara så kan man säga att slamfärger är ett förhållandevis bra miljöval.

Är Färgbygge Slamfärg giftfri?
Giftfritt är ett begrepp som dessvärre lätt används felaktigt. Detta då allt kan vara giftigt då det bara är dosen som avgör. Färgbygge arbetar aktivt för att göra våra färger så skonsamma som möjligt för både människor, djur och miljön.