Trustpilot
top of page

Inomhus

RESPEKT Grundfärg

RESPEKT Grundfärg utgör en viktig funktion då den avjämnar ytan och skapar ett jämnt sugande underlag och god vidhäftning för färdigstrykningsfärgen.

Lämplig för väggar och tak på underlag som puts, betong, gipsskivor och tidigare målade ytor.

RESPEKT-serien är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.

Content

Vatten, pigment, mineraliskt fyllmedel och Färgbygges egenutvecklade kompositbindemedel RESPEKT. Som konservering kan IPBC (3-iodo-2propynyl butylcarbamate) förekomma med mindre än <0,01 %.

Facts

Usage:

Packaging:

Dilution:

Gloss:

Painting Temperature:

Recoatability:

Tools:

Coverage:

Base color:

Väggar och tak inomhus
3L, 10L
Vatten, vid behov
Matt
15-25°C
Efter ca 6 timmar
Pensel, roller eller spruta
1L räcker till 6-8 m²
Vit

Do it this way

Documentation  & information

FÖRBEREDELSER
Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Gör blanka ytor matta med fint slippapper. Starkt sugande eller porösa underlag kan förbehandlas med FÄRGBYGGE NATURUM HARTSGRUND.

MÅLNING
Rör om väl. Applicera flödigt och arbeta ut färgen ordentligt. Testa först vidhäftningen på en provbit eller mindre synlig yta. Färgen är övermålningsbar efter ca 6 timmar. Mer information kring produkterna och dess tillämplighet finns på www.fargbygge.se.

VIKTIGT
Färgen ska inte användas i fuktiga utrymmen. Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden, vilket kan ta flera veckor. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till din lokala miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.

Others also looked at these products

Image-empty-state_edited.png

Inomhus

RESPEKT Väggfärg

Image-empty-state_edited.png

Inomhus

RESPEKT Takfärg

Image-empty-state_edited.png

Inomhus

RESPEKT Snickerifärg

bottom of page