Trustpilot
top of page

Färgbygge CLT Finish

Bakgrund

 

En av effekterna av den ökade miljömedvetenheten är att arkitekt-stilen som handlar om att hylla och omfamna trät som material, har tagit fart. Man låter helt enkelt husens väggar ofta behålla sitt materials naturlighet genom att låta dem vara omålade.

 

Denna estetik kan ses i alla former av hus men en av byggteknikerna och byggstilarna som ofta associeras med denna trend är korslimmat trä, eller KL-trä / CLT, vilket är en teknik där man bygger hus i massivt trä.

 

Estetiskt så bevarar man då ofta ytskiktet inomhus i trä, antingen den träskiva som hela KL-trät består av, eller så bygger man på med kompletterande material. Denna byggteknik är väldigt populär i hållbara projekt — både hos privatpersoner och i offentlig sektor — och marknaden växer kraftigt.

 

Även om träet är omålat behöver det behandlas för att skyddas på olika sätt. Färgbygges Naturum Trälasyr är populär och har en stor potential att växa inom detta arkitektoniska stilområde.

 

Produkt – Varför måla med Naturum Trälasyr

 

Produktens övergripande egenskap är att det skyddar trät på olika sätt utan att kompromissa med önskemålet att bevara träets naturliga estetik.

Tre snabba om Naturums Trälasyr

 1. Den bromsar gulning av träet

 2. Du slipper kvistlacka – ingen underbehandling krävs

 3. Den består av 95% förnybart bindemedel

FÄRGBYGGE NATURUM Trälasyr Vit / C-bas

Vanliga frågor och svar.

 

Vilka kulörer kan man bryta färgen i?

Kan brytas enligt NCS-färgsystemet, vilket är ett av de vanligaste brytsystemen på marknaden. Naturum Trälasyr består därför av 2 olika baser med olika mängder pigment; Vit och C-bas. Detta för att kunna matcha NCS-färgsystemets hela färgskala.

Vilka ytor kan man måla på?

Produkten är lämplig för träytor inomhus och kan målas på panel, råspont, lister och liknande. Produkten passar inte för fuktiga utrymmen.

Vad har färgen för åtgång per kvadratmeter?

1 liter räcker till 5-7m².

Bromsar trälasyren gulning och kvistgenomslag?

Naturum Trälasyr bromsar både gulning och förhindrar kvistgenomslag.

Vad har färgen för hållbarhet?

12 månader i obruten förpackning och vid rätt förvaring (frostfritt).

Målning av KL-trä

Behöver man slipa före målning?

Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog då det finns risk att färgen spricker.

Måste man grunda innan man målar?

Trälasyren är en grund- och färdigstrykningsfärg i en och samma produkt. Om underlaget har kraftiga kvistar kan man grundmåla med Naturum Hartsgrund för att minimera kvistgenomslagen.

Kan man påverka hur starkt pigmenterad den färdiga ytan blir?

Beroende på hur starkt pigmenterad yta du vill ha kan du välja att måla ytan med 1 strykning eller flera strykningar.

Hur vet man om färgen är torr?

Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på färgytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till.

 

Naturum Trälasyr

 

 1.  Består av 95% förnybart bindemedel

 2.  Schellacksbaserad vilket gör att trälasyren bromsar gulning av träet

 3.  Då trälasyren innehåller schellac behövs bara en produkt, ingen underbehandling behövs och du behöver inte kvistlacka.

 4.  Kan sprutas, rollas och penslas.

 5.  Trälasyr ger en skonsam träbehandling

 6.  Bevarar träets naturliga estetik

 7.  Sidenmatt lasyr för inomhusbruk

 8.  Nyanserbar enligt NCS

 9.  Lätt att använda och ger ett jämnt och fint slutresultat - enligt professionella husmontörer som testat motsvarande produkter på marknaden.

 10.  En produkt vars hållbarhetsprofil går i linje med projektets materialval i övrigt

 11.  Produkten lägger sig som ett skikt ovanpå träet i stället för att tränga in, vilket gör det enkelt att bättringsmåla eller dyl. genom att kunna putsa bort trälasyren för att sedan måla på nytt.

 12.  Stor flexibilitet – styr själv hur starkt pigmenterad ytan ska bli genom att applicera lasyren i flera lager

bottom of page