Vanliga frågor

FAQ står för Frequently asked questions eller Vanligt ställda frågor på svenska. På vår FAQ-sida samlar vi de vanligaste frågorna som besökare eller kunder ställer, samt svar till dessa. 

 

FÄRGBYGGE - Allmäna frågor

Vart kan man köpa era produkter?


Vi har ett samarbete med Welin & Co som sköter distributionen av våra färger. Welin & Co har i sin tur avtal med de flesta färgfackhandelskedjorna vilket möjliggör att köpa produkterna i er lokala färgbutik. Se kontaktuppgifter HÄR
Är det dyrare att måla med hållbara färger?


Detta är naturligtvis en fråga om vad man jämför med. Men räknat till målad/färdig yta så skiljer det sig inte nämnvärt i förhållande till färger i det prismässiga premiumsegmenten.
Får man lämna tillbaka färg som blivit över?


Nej. Det är ingen återköpsrätt på Färgbygges färger.
Har ni utbildning i lasyrmålning?


På förfrågan anordnar vi utbildningar, är du intresserad av utbildning så kontakta oss på info@fargbygge.com
Kan man beställa färgprover?


Färgprovverkstan/Ateljén är något vi är stolta över, där vi på förfrågan tillverkar exklusiva färgprover på varierande underlag. För att skräddarsy era färgprover tillika kostnadsförslag kontakta oss på info@fargbygge.com

 

RESPEKT Allmäna frågor

Allmäna frågor


Är det längre torktid på era färger?
Generellt torkar våra färger väldigt fort varför vi kan säga att färgerna torkar lika snabbt/långsamt som andra vattenburna färger. Bindemedlet i våra färger behöver dock längre tid på sig för att härda varvid man behöver vara försiktig med färgytan i upp till en månad efter målning.
Täcker färgen bra?
I våra täckfärger sparar vi inte på pigmenten! I jämförande test så täcker våra färger minst lika bra och i vissa fall bättre än andra färger i premiumsegmentet. Luktar färgen?
Lukt har varit en utmanande fråga för så kallade naturfärger. Vi har lagt stort fokus på detta i vidareutvecklingen av färgen. Den nya generationen Färgbygge Naturum luktar väldigt lite i förhållande till tidigare. Vad blir det för struktur på färgen?
Vi eftersträvar att våra färger ska ge så lite struktur, eller gräng som det heter på fackspråk, som möjligt. Naturligtvis påverkas grängen av val av verktyg. Kan man måla över andra färger?
Ja, förutsatt att underlaget är fast, rent och fritt från fett. Kan man måla över vanlig latexfärg (”plastfärg”)?
Ja, Färgbygges färger fäster bra även på dessa material. Kan man måla i kök och badrum?
Ja, i kök kan man måla med Färgbygges färger, dock aldrig i fuktiga utrymmen, som exempelvis badrum. Se till att rummet är väl ventilerat under både målningen och torkprocessen. Vi rekommenderar att man inte målar med färgen ovanför diskbänk eller spis då dessa ytor kräver en blankare yta för avtorkning. Kan man bryta Färgbygges färger i olika kulörer?
Ja, RESPEKT VÄGGFÄRG kan brytas enligt NCS- färgsystemet som är ett av de vanligaste brytsystemen på marknaden. RESPEKT SNICKERIFÄRG och RESPEKT GRUNDFÄRG och RESPEKT SNICKERIGRUND kan nyanseras men då produkterna enbart består av 1 bas går inte produkterna att brytas enligt hela NCS-färgsystemet. Hur och med vad bryter ni era färger?
Vi bryter våra färger i en brytmaskin efter ett färgsystem som innehåller naturliga pigment. Är färgen diffusionsöppen?
De råvaror vi använder är genomsläppliga vilket innebär att de inte spärrar mot underlaget. Därav är det skäligt att anta att underlaget andas och vilket motverkar att fukt står kvar i konstruktionen. Stänger Färgbygges färger in giftiga ämnen från underlaget?
Nej, Färgbygges färger är utvecklade för att låta underlaget andas (diffusionsöppen) varvid färgen inte spärrar in andra eventuella ämnen.
Måla


Hur gör man om det är tapet på väggarna?
Ta ner löst sittande tapet. Spackla med sandspackel och slipa eventuella ojämnheter med fint sandpapper. Använd inte syntetisk mjukfog.
Behöver man slipa före målning?
Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog. Måste man grunda innan man målar?
Som regel är det alltid bra att grundmåla då slutfärgen därmed får bättre vidhäftning samt att det blir lättare att få till en snygg finish och en jämnare glans. På tidigare målade ytor som inte är spacklade, det vill säga en hel (homogen) yta, kan man måla direkt med tak- eller väggfärg. Vi rekommenderar att man grundmålar alla nya material. Det innefattar även kompletteringsspackel vid ommålning. Bästa resultat får du om du använder roller. Be gärna din lokala återförsäljare nyansera grundfärgen i liknande kulör som den tak- eller väggfärg du ska använda då det kan underlätta och vissa fall bespara en strykning. Hur vet man om färgen är torr?
Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på färgytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till. Kan man späda färgen om den upplevs tjock?
Färgens konsistens kan variera beroende på temperatur och lagring. Tycker man att färgen är för tjock så kan den spädas med vatten. Utspädningen ska ske med ytterst lite vatten och därefter ska färgen röras om länge. Upprepa detta i små steg om behov finns. Det är lätt att tillsätta för mycket vatten varpå man bör tillsätta vatten i mycket små mängder. Om för mycket vatten tillsatts kan man inte gå tillbaka i processen. Då färgen är diffusionsöppen kan jag måla med den i källaren?
Färgbygges färger innehåller organiska material vilket innebär att Färgbygge aldrig rekommenderar att produkterna används i fuktiga miljöer. Därmed avråder vi helt från att måla på underlag som kan vara påverkade av fukt. Som regel gäller detta ytterväggar i källare. För dessa ytor rekommenderas Färgbygges silikatfärger som är ett helmineraliskt färgsystem.
Miljö och hälsa


Vad innehåller färgen?
Det är lite olika beroende på färgsort. Men här följer en lista på ingredienser som vi använder i våra färger:
Vatten, pigment, mineraliskt fyllnadsmedel och Färgbygges egenutvecklade kompositbindemedel RESPEKT, (etanol används i kombination med kalimsorbat för att desinficera emballage och produktionsutrustning), IPBC (3-iodo 2-propynyl butylcarbamate) kan förekomma med mindre än < 0,01%. Hur är färgen om man är allergisk?
Färgerna innehåller inga hälsovådliga substanser, men ska INTE förtäras. Känsliga personer kan reagera på IPBC. Men om du är väldigt känslig rekommenderar vi användning av handskar och ansiktsmask som skydd vid hantering av Färgbygges färger. Innehåller färgen konserveringsmedel?
I Färgbygges färger vill vi undvika starka konserveringsmedel. Färgen kan dock innehålla en mycket liten del konserveringsmedel. Denna sparsamma mängd konserveringsmedel medför också att lagringstiden på färgen är begränsad till ett år på de flesta produkterna. De konserveringsmedel vi använder är i huvudsak samma som används inom livsmedel och i vissa fall kosmetika. Är man hyperallergisk för konserveringsmedel så kan man beställa färg från oss helt fri från konserveringsmedel, beakta då att lagringstiden blir mycket kortare. Är färgen plastfri?
Nej, RESPEKTSERIEN innehåller max 40% akrylat (plast). Är era färger biobaserade?
I Färgbygges RESPEKT-serie är bindemedlet till 60% baserat på biobaserade råvaror. Är era färger förnyelsebara?
Våra färger består av både organiska och mineraliska råvaror. De organiska råvarorna vi använder till bindemedel är till 60% förnyelsebara. Avger färgen farliga emissioner?
Alla organiska material avger emissioner, exempelvis så avger en blomma stora mängder emissioner. Färgbygge väljer att testa produkterna ur emissionssynpunkt. Skadligheten på emissionerna varierar mycket beroende på val av råvara. Är färgen vattenbaserad?
Korrekt benämning är ”vattenburen” vilket också stämmer in på Färgbygges färger som innehåller cirka 55 % vatten. Redskap kan därför med fördel rengöras i vatten. Färgen innehåller kasein, är det farligt?
Kasein är en fantastisk råvara med mycket stark bindkraft. Vid rätt hantering är det ofarligt men ska undvikas i fuktiga utrymmen som exempelvis källare eller badrum. En rolig detalj är att limträbalkarna som bär upp taket på Stockholms Centralstation är limmande med kaseinlim. Under 1970-1980 talet användes Kasein felaktigt som tillsats i flytspackel vilket fick alvarliga konsekvenser. Färgbygge har valt att göra en egen utredning på mjölk och kaseins påverkan på människor och användningsområden. För mer information kontakta oss gärna på info@fargbygge.com Jag är allergisk kan jag använda färgen?
Allergi är ett brett område och därmed svårt att svara på. Färgbygge väljer att sammanfatta produkternas innehåll på burketiketterna med syfte att den enskilde ska få ta del av innehållet och själv, eller med läkares hjälp, kunna bedöma huruvida man tål respektive ämne/råvara. Sedan Färgbygge startade sin verksamhet 1979 finns det väldigt få dokumenterade fall av allergier kopplade till ingredienserna i våra produkter. Önskas mer information kring detta så har Färgbygge tillgång till duktiga biokemister som gärna svarar på frågor. Kontakta oss på info@fargbygge.com Kan man äta färgen?
Nej! Även om stora delar av färgerna innehåller livsmedelsklassade råvaror så är den färdiga färgen en kemisk produkt som inte ska förtäras.

 

FÄRGBYGGE NATURUM Allmäna frågor

Naturum Trälasyr


Vilka kulörer kan man bryta färgen i?
Kan brytas enligt NCS-färgsystemet, vilket är ett av de vanligaste brytsystemen på marknaden. Naturum Trälasyr består därför av 2 olika baser med olika mängder pigment; Vit och C-bas. Detta för att kunna matcha NCS-färgsystemets hela färgskala.

Vilka ytor kan man måla på?
Produkten är lämplig för träytor inomhus och kan målas på panel, råspont, lister och liknande. Produkten passar inte för fuktiga utrymmen.

Vad har färgen för åtgång per kvadratmeter?
1 liter räcker till 5-7m².

Bromsar trälasyren gulning och kvistgenomslag?
Naturum Trälasyr bromsar både gulning och förhindrar kvistgenomslag.

Vad har färgen för hållbarhet?
12 månader i obruten förpackning och vid rätt förvaring (frostfritt).
Produktserie Naturum


Kan man bryta Färgbygges färger i olika kulörer?
Ja, Färgbygge Naturum Vägg och Färgbygge Naturum Trälasyr kan brytas enligt NCS- färgsystemet som är ett av de vanligaste brytsystemen på marknaden.

Kan man måla över vanlig latexfärg (”plastfärg”)?
Ja, Färgbygges färger fäster bra även på dessa material.

Är det längre torktid på era färger?
Generellt torkar våra färger väldigt fort varför vi kan säga att färgerna torkar lika snabbt/långsamt som andra vattenburna färger. Bindemedlet i våra färger behöver dock längre tid på sig för att härda varvid man behöver vara försiktig med färgytan i upp till en månad efter målning.

Är det dyrare att måla med hållbara färger?
Detta är naturligtvis en fråga om vad man jämför med. Men räknat till målad/färdig yta så skiljer det sig inte nämnvärt i förhållande till färger i det prismässiga premiumsegmenten.

Täcker färgen bra?
I våra täckfärger sparar vi inte på pigmenten! I jämförande test så täcker våra färger minst lika bra och i vissa fall bättre än andra färger i premiumsegmentet.
Målning


Behöver man slipa före målning?
Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog då det finns risk att färgen spricker.

Måste man grunda innan man målar?
Trälasyren är en grund- och färdigstrykningsfärg i en och samma produkt. Om underlaget har kraftiga kvistar kan man grundmåla med Naturum Hartsgrund för att minimera kvistgenomslagen.

Kan man påverka hur starkt pigmenterad den färdiga ytan blir?
Beroende på hur starkt pigmenterad yta du vill ha kan du välja att måla ytan med 1 strykning eller flera strykningar.

Hur vet man om färgen är torr?
Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på färgytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till.

 

FÄRGBYGGE NATURUM Grundfärg

Allmäna frågor


Är det längre torktid på era färger?
Generellt torkar våra färger väldigt fort varför vi kan säga att färgerna torkar lika snabbt/långsamt som andra vattenburna färger. Bindemedlet i våra färger behöver dock längre tid på sig för att härda varvid man behöver vara försiktig med färgytan i upp till en månad efter målning.
Täcker färgen bra?
I våra täckfärger sparar vi inte på pigmenten! I jämförande test så täcker våra färger minst lika bra och i vissa fall bättre än andra färger i premiumsegmentet. Luktar färgen?
Lukt har varit en utmanande fråga för så kallade naturfärger. Vi har lagt stort fokus på detta i vidareutvecklingen av färgen. Den nya generationen Färgbygge Naturum luktar väldigt lite i förhållande till tidigare. Vad blir det för struktur på färgen?
Vi eftersträvar att våra färger ska ge så lite struktur, eller gräng som det heter på fackspråk, som möjligt. Naturligtvis påverkas grängen av val av verktyg. Kan man måla över andra färger?
Ja, förutsatt att underlaget är fast, rent och fritt från fett. Kan man måla över vanlig latexfärg (”plastfärg”)?
Ja, Färgbygges färger fäster bra även på dessa material. Kan man måla i kök och badrum?
Ja, i kök kan man måla med Färgbygges färger, dock aldrig i fuktiga utrymmen, som exempelvis badrum. Se till att rummet är väl ventilerat under både målningen och torkprocessen. Vi rekommenderar att man inte målar med färgen ovanför diskbänk eller spis då dessa ytor kräver en blankare yta för avtorkning. Kan man bryta Färgbygges färger i olika kulörer?
Ja, RESPEKT VÄGGFÄRG kan brytas enligt NCS- färgsystemet som är ett av de vanligaste brytsystemen på marknaden. RESPEKT SNICKERIFÄRG och RESPEKT GRUNDFÄRG och RESPEKT SNICKERIGRUND kan nyanseras men då produkterna enbart består av 1 bas går inte produkterna att brytas enligt hela NCS-färgsystemet. Hur och med vad bryter ni era färger?
Vi bryter våra färger i en brytmaskin efter ett färgsystem som innehåller naturliga pigment. Är färgen diffusionsöppen?
De råvaror vi använder är genomsläppliga vilket innebär att de inte spärrar mot underlaget. Därav är det skäligt att anta att underlaget andas och vilket motverkar att fukt står kvar i konstruktionen. Stänger Färgbygges färger in giftiga ämnen från underlaget?
Nej, Färgbygges färger är utvecklade för att låta underlaget andas (diffusionsöppen) varvid färgen inte spärrar in andra eventuella ämnen.
Måla


Hur gör man om det är tapet på väggarna?
Ta ner löst sittande tapet. Spackla med sandspackel och slipa eventuella ojämnheter med fint sandpapper. Använd inte syntetisk mjukfog.
Behöver man slipa före målning?
Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog. Måste man grunda innan man målar?
Som regel är det alltid bra att grundmåla då slutfärgen därmed får bättre vidhäftning samt att det blir lättare att få till en snygg finish och en jämnare glans. På tidigare målade ytor som inte är spacklade, det vill säga en hel (homogen) yta, kan man måla direkt med tak- eller väggfärg. Vi rekommenderar att man grundmålar alla nya material. Det innefattar även kompletteringsspackel vid ommålning. Bästa resultat får du om du använder roller. Be gärna din lokala återförsäljare nyansera grundfärgen i liknande kulör som den tak- eller väggfärg du ska använda då det kan underlätta och vissa fall bespara en strykning. Hur vet man om färgen är torr?
Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på färgytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till. Kan man späda färgen om den upplevs tjock?
Färgens konsistens kan variera beroende på temperatur och lagring. Tycker man att färgen är för tjock så kan den spädas med vatten. Utspädningen ska ske med ytterst lite vatten och därefter ska färgen röras om länge. Upprepa detta i små steg om behov finns. Det är lätt att tillsätta för mycket vatten varpå man bör tillsätta vatten i mycket små mängder. Om för mycket vatten tillsatts kan man inte gå tillbaka i processen. Då färgen är diffusionsöppen kan jag måla med den i källaren?
Färgbygges färger innehåller organiska material vilket innebär att Färgbygge aldrig rekommenderar att produkterna används i fuktiga miljöer. Därmed avråder vi helt från att måla på underlag som kan vara påverkade av fukt. Som regel gäller detta ytterväggar i källare. För dessa ytor rekommenderas Färgbygges silikatfärger som är ett helmineraliskt färgsystem.
Miljö och hälsa


Vad innehåller färgen?
Det är lite olika beroende på färgsort. Men här följer en lista på ingredienser som vi använder i våra färger:
Vatten, pigment, mineraliskt fyllnadsmedel och Färgbygges egenutvecklade kompositbindemedel RESPEKT, (etanol används i kombination med kalimsorbat för att desinficera emballage och produktionsutrustning), IPBC (3-iodo 2-propynyl butylcarbamate) kan förekomma med mindre än < 0,01%. Hur är färgen om man är allergisk?
Färgerna innehåller inga hälsovådliga substanser, men ska INTE förtäras. Känsliga personer kan reagera på IPBC. Men om du är väldigt känslig rekommenderar vi användning av handskar och ansiktsmask som skydd vid hantering av Färgbygges färger. Innehåller färgen konserveringsmedel?
I Färgbygges färger vill vi undvika starka konserveringsmedel. Färgen kan dock innehålla en mycket liten del konserveringsmedel. Denna sparsamma mängd konserveringsmedel medför också att lagringstiden på färgen är begränsad till ett år på de flesta produkterna. De konserveringsmedel vi använder är i huvudsak samma som används inom livsmedel och i vissa fall kosmetika. Är man hyperallergisk för konserveringsmedel så kan man beställa färg från oss helt fri från konserveringsmedel, beakta då att lagringstiden blir mycket kortare. Är färgen plastfri?
Nej, RESPEKTSERIEN innehåller max 40% akrylat (plast). Är era färger biobaserade?
I Färgbygges RESPEKT-serie är bindemedlet till 60% baserat på biobaserade råvaror. Är era färger förnyelsebara?
Våra färger består av både organiska och mineraliska råvaror. De organiska råvarorna vi använder till bindemedel är till 60% förnyelsebara. Avger färgen farliga emissioner?
Alla organiska material avger emissioner, exempelvis så avger en blomma stora mängder emissioner. Färgbygge väljer att testa produkterna ur emissionssynpunkt. Skadligheten på emissionerna varierar mycket beroende på val av råvara. Är färgen vattenbaserad?
Korrekt benämning är ”vattenburen” vilket också stämmer in på Färgbygges färger som innehåller cirka 55 % vatten. Redskap kan därför med fördel rengöras i vatten. Färgen innehåller kasein, är det farligt?
Kasein är en fantastisk råvara med mycket stark bindkraft. Vid rätt hantering är det ofarligt men ska undvikas i fuktiga utrymmen som exempelvis källare eller badrum. En rolig detalj är att limträbalkarna som bär upp taket på Stockholms Centralstation är limmande med kaseinlim. Under 1970-1980 talet användes Kasein felaktigt som tillsats i flytspackel vilket fick alvarliga konsekvenser. Färgbygge har valt att göra en egen utredning på mjölk och kaseins påverkan på människor och användningsområden. För mer information kontakta oss gärna på info@fargbygge.com Jag är allergisk kan jag använda färgen?
Allergi är ett brett område och därmed svårt att svara på. Färgbygge väljer att sammanfatta produkternas innehåll på burketiketterna med syfte att den enskilde ska få ta del av innehållet och själv, eller med läkares hjälp, kunna bedöma huruvida man tål respektive ämne/råvara. Sedan Färgbygge startade sin verksamhet 1979 finns det väldigt få dokumenterade fall av allergier kopplade till ingredienserna i våra produkter. Önskas mer information kring detta så har Färgbygge tillgång till duktiga biokemister som gärna svarar på frågor. Kontakta oss på info@fargbygge.com Kan man äta färgen?
Nej! Även om stora delar av färgerna innehåller livsmedelsklassade råvaror så är den färdiga färgen en kemisk produkt som inte ska förtäras.

 

FÄRGBYGGE NATURUM Takfärg

Naturum Trälasyr


Vilka kulörer kan man bryta färgen i?
Kan brytas enligt NCS-färgsystemet, vilket är ett av de vanligaste brytsystemen på marknaden. Naturum Trälasyr består därför av 2 olika baser med olika mängder pigment; Vit och C-bas. Detta för att kunna matcha NCS-färgsystemets hela färgskala.

Vilka ytor kan man måla på?
Produkten är lämplig för träytor inomhus och kan målas på panel, råspont, lister och liknande. Produkten passar inte för fuktiga utrymmen.

Vad har färgen för åtgång per kvadratmeter?
1 liter räcker till 5-7m².

Bromsar trälasyren gulning och kvistgenomslag?
Naturum Trälasyr bromsar både gulning och förhindrar kvistgenomslag.

Vad har färgen för hållbarhet?
12 månader i obruten förpackning och vid rätt förvaring (frostfritt).
Produktserie Naturum


Kan man bryta Färgbygges färger i olika kulörer?
Ja, Färgbygge Naturum Vägg och Färgbygge Naturum Trälasyr kan brytas enligt NCS- färgsystemet som är ett av de vanligaste brytsystemen på marknaden.

Kan man måla över vanlig latexfärg (”plastfärg”)?
Ja, Färgbygges färger fäster bra även på dessa material.

Är det längre torktid på era färger?
Generellt torkar våra färger väldigt fort varför vi kan säga att färgerna torkar lika snabbt/långsamt som andra vattenburna färger. Bindemedlet i våra färger behöver dock längre tid på sig för att härda varvid man behöver vara försiktig med färgytan i upp till en månad efter målning.

Är det dyrare att måla med hållbara färger?
Detta är naturligtvis en fråga om vad man jämför med. Men räknat till målad/färdig yta så skiljer det sig inte nämnvärt i förhållande till färger i det prismässiga premiumsegmenten.

Täcker färgen bra?
I våra täckfärger sparar vi inte på pigmenten! I jämförande test så täcker våra färger minst lika bra och i vissa fall bättre än andra färger i premiumsegmentet.
Målning


Behöver man slipa före målning?
Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog då det finns risk att färgen spricker.

Måste man grunda innan man målar?
Trälasyren är en grund- och färdigstrykningsfärg i en och samma produkt. Om underlaget har kraftiga kvistar kan man grundmåla med Naturum Hartsgrund för att minimera kvistgenomslagen.

Kan man påverka hur starkt pigmenterad den färdiga ytan blir?
Beroende på hur starkt pigmenterad yta du vill ha kan du välja att måla ytan med 1 strykning eller flera strykningar.

Hur vet man om färgen är torr?
Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på färgytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till.

 

FÄRGBYGGE NATURUM Väggfärg Vit / A-bas / C-bas

How will you reduce our costs?


 • Reduced Line Items and all via EDI
 • Increased Line Item Values
 • Reduced Expedites
 • Reduced Sales Support
 • No logistical & freight cost
 • No AR Risk
 • No Bad Dept Exposure
 • No Inventory Finance/Risk
How will you grow our sales?


 • Increased Sales support and resources
 • Stocking Distributor demands
 • Tailor made solutions
What will ensure success for this program?


 1. Joint call with distributor to introduce the benefits of Waldom Reseller Program and ensuring smooth transition
 2. Providing the right stocking position for distributor based on his annual demand
 3. Ensuring that Waldom can still offer competitive pricing to distributor
What data do you need from us in order to propose a stocking package?


We will send you a template with the basic information needed from you to get started. (i.e. POP and POS numbers).

FÄRGBYGGE NATURUM Trälasyr Vit / C-bas

Naturum Trälasyr


Vilka kulörer kan man bryta färgen i?
Kan brytas enligt NCS-färgsystemet, vilket är ett av de vanligaste brytsystemen på marknaden. Naturum Trälasyr består därför av 2 olika baser med olika mängder pigment; Vit och C-bas. Detta för att kunna matcha NCS-färgsystemets hela färgskala.

Vilka ytor kan man måla på?
Produkten är lämplig för träytor inomhus och kan målas på panel, råspont, lister och liknande. Produkten passar inte för fuktiga utrymmen.

Vad har färgen för åtgång per kvadratmeter?
1 liter räcker till 5-7m².

Bromsar trälasyren gulning och kvistgenomslag?
Naturum Trälasyr bromsar både gulning och förhindrar kvistgenomslag.

Vad har färgen för hållbarhet?
12 månader i obruten förpackning och vid rätt förvaring (frostfritt).
Produktserie Naturum


Kan man bryta Färgbygges färger i olika kulörer?
Ja, Färgbygge Naturum Vägg och Färgbygge Naturum Trälasyr kan brytas enligt NCS- färgsystemet som är ett av de vanligaste brytsystemen på marknaden.

Kan man måla över vanlig latexfärg (”plastfärg”)?
Ja, Färgbygges färger fäster bra även på dessa material.

Är det längre torktid på era färger?
Generellt torkar våra färger väldigt fort varför vi kan säga att färgerna torkar lika snabbt/långsamt som andra vattenburna färger. Bindemedlet i våra färger behöver dock längre tid på sig för att härda varvid man behöver vara försiktig med färgytan i upp till en månad efter målning.

Är det dyrare att måla med hållbara färger?
Detta är naturligtvis en fråga om vad man jämför med. Men räknat till målad/färdig yta så skiljer det sig inte nämnvärt i förhållande till färger i det prismässiga premiumsegmenten.

Täcker färgen bra?
I våra täckfärger sparar vi inte på pigmenten! I jämförande test så täcker våra färger minst lika bra och i vissa fall bättre än andra färger i premiumsegmentet.
Målning


Behöver man slipa före målning?
Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog då det finns risk att färgen spricker.

Måste man grunda innan man målar?
Trälasyren är en grund- och färdigstrykningsfärg i en och samma produkt. Om underlaget har kraftiga kvistar kan man grundmåla med Naturum Hartsgrund för att minimera kvistgenomslagen.

Kan man påverka hur starkt pigmenterad den färdiga ytan blir?
Beroende på hur starkt pigmenterad yta du vill ha kan du välja att måla ytan med 1 strykning eller flera strykningar.

Hur vet man om färgen är torr?
Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på färgytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till.

FÄRGBYGGE NATURUM Hartsgrund

◎ コビトは本当にいますか?


多くのコビトは自然のなかでひっそりとくらしていて、なかなか姿を現してくれません。 なので見つけたり、捕まえることはこびと研究家のなばたさんでもなかなか難しいのです。 でも、風もないのに草が揺れたり、どこからともなく視線を感じたり、トイレットペーパーが三角に折られていたり、身の回りにおきる小さな出来事を、一つ一つよく観察してみてください。 きっとコビトの気配が感じられるはずです。
◎ コビトって何ですか?


コビトは、昆虫や植物、動物同様、この地球上にくらす小さな生き物です。 妖精や、ちいさな人間、オバケの類ではありません。
◎ どうしたら見つけられますか?


まず見つけたいと思うコビトが、どんな生態(せいそく地や、たべものなど)をしているか調べてみましょう。 生態がわかったら、今度はそのコビトが普段どんなふうにすごしているかを、保護者の方や先生、お友達と一緒に考えてみましょう。絵に描いてみてもいいかもしれません。 見つけたいコビトのことについて詳しくなれば、自然とそのコビトの気配を感じられるようになるでしょう。
◎ 急にこびとづかんブームがきました。


もしかしたら、誰かコビトの気配に気づいたお友達がいたのかもしれませんね。 2012年頃から日本中のあちこちでコビトの発見報告が相次いでいますが、最近は特に子どもたちからの報告やお便りがたくさん届いています。 特にテレビ放送や雑誌連載があるわけではありませんが、幼稚園や保育園、小学校で置いていないところはないほど、定番の絵本・読み物になっているようです。
◎ こびとづかんシリーズ(本)の選び方は?


こびとづかんシリーズは全部で9冊。「絵本」「ガイドブック」「図鑑」のタイプに分けられます。いずれにも対象年齢はありません。それぞれの特徴や載っているコビト、ためしよみページを以下のページで詳しく紹介しています。 https://www.kobitos.com/books

FÄRGBYGGE NATURUM Lasyrgrund

◎ コビトは本当にいますか?


多くのコビトは自然のなかでひっそりとくらしていて、なかなか姿を現してくれません。 なので見つけたり、捕まえることはこびと研究家のなばたさんでもなかなか難しいのです。 でも、風もないのに草が揺れたり、どこからともなく視線を感じたり、トイレットペーパーが三角に折られていたり、身の回りにおきる小さな出来事を、一つ一つよく観察してみてください。 きっとコビトの気配が感じられるはずです。
◎ コビトって何ですか?


コビトは、昆虫や植物、動物同様、この地球上にくらす小さな生き物です。 妖精や、ちいさな人間、オバケの類ではありません。
◎ どうしたら見つけられますか?


まず見つけたいと思うコビトが、どんな生態(せいそく地や、たべものなど)をしているか調べてみましょう。 生態がわかったら、今度はそのコビトが普段どんなふうにすごしているかを、保護者の方や先生、お友達と一緒に考えてみましょう。絵に描いてみてもいいかもしれません。 見つけたいコビトのことについて詳しくなれば、自然とそのコビトの気配を感じられるようになるでしょう。
◎ 急にこびとづかんブームがきました。


もしかしたら、誰かコビトの気配に気づいたお友達がいたのかもしれませんね。 2012年頃から日本中のあちこちでコビトの発見報告が相次いでいますが、最近は特に子どもたちからの報告やお便りがたくさん届いています。 特にテレビ放送や雑誌連載があるわけではありませんが、幼稚園や保育園、小学校で置いていないところはないほど、定番の絵本・読み物になっているようです。
◎ こびとづかんシリーズ(本)の選び方は?


こびとづかんシリーズは全部で9冊。「絵本」「ガイドブック」「図鑑」のタイプに分けられます。いずれにも対象年齢はありません。それぞれの特徴や載っているコビト、ためしよみページを以下のページで詳しく紹介しています。 https://www.kobitos.com/books

FÄRGBYGGE NATURUM Bivaxlasyr

Naturum Bivaxlasyr


Vilka ytor kan man måla på?
Produkten är lämplig för väggar inomhus och kan målas på puts, betong, gipsskivor och tidigare målade ytor. Produkten passar inte för fuktiga utrymmen.

Måste man grundmåla innan man målar med Naturum Bivaxlasyr?
Underlaget måste grundmålas med Naturum Lasyrgrund.

Vad har färgen för åtgång per kvadratmeter?
1 liter räcker till 25-50m².

Måste man spä ut bivaxlasyren?
Naturum Bivaxlasyr späs med vatten, cirka 1 del bivaxlasyr till 4-6 delar vatten.

Vad har färgen för hållbarhet?
12 månader i obruten förpackning och vid rätt förvaring (frostfritt).
Produktserie Naturum


Kan man bryta Färgbygges färger i olika kulörer?
Ja, Färgbygge Naturum Vägg och Färgbygge Naturum Trälasyr kan brytas enligt NCS- färgsystemet som är ett av de vanligaste brytsystemen på marknaden.

Kan man måla över vanlig latexfärg (”plastfärg”)?
Ja, Färgbygges färger fäster bra även på dessa material.

Är det längre torktid på era färger?
Generellt torkar våra färger väldigt fort varför vi kan säga att färgerna torkar lika snabbt/långsamt som andra vattenburna färger. Bindemedlet i våra färger behöver dock längre tid på sig för att härda varvid man behöver vara försiktig med färgytan i upp till en månad efter målning.

Är det dyrare att måla med hållbara färger?
Detta är naturligtvis en fråga om vad man jämför med. Men räknat till målad/färdig yta så skiljer det sig inte nämnvärt i förhållande till färger i det prismässiga premiumsegmenten.

Täcker färgen bra?
I våra täckfärger sparar vi inte på pigmenten! I jämförande test så täcker våra färger minst lika bra och i vissa fall bättre än andra färger i premiumsegmentet.
Målning


Vad är lasyrmålning och hur gör man när man målar?
Information om lasyrmålning och hur man målar hittar du genom att klicka på här.
Behöver man slipa före målning?
Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog då det finns risk att färgen spricker. Måste man grunda innan man målar?
Som regel är det alltid bra att grundmåla då slutfärgen därmed får bättre vidhäftning samt att det blir lättare att få till en snygg finish. På tidigare målade ytor som inte är spacklade, det vill säga en hel (homogen) yta, kan man måla direkt med tak- eller väggfärg. Vi rekommenderar att man grundmålar alla nya material. Det innefattar även kompletteringsspackel vid ommålning. Bästa resultat får du om du använder roller. Hur vet man om färgen är torr?
Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på färgytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till.