Trustpilot
top of page

Ute & Inomhus

BEECK MBA-Fixativ

Specialfixativ för mineraliska underlag med låg vattenvätbarhet.

Kalivattenglas med låg organiskt innehåll. För grundering och stabilisering av porösa, vattenavvisande och mineraliska byggmaterial i interiöra ytor och fasader, så som puts och rappning som modifierats med syntetisk harts, externt isolerade kompositsystem (ETICS) och väderutsatta emulsionsbeläggningar. Idealisk för slitstarkt silikatglas med BEECK pulverpigment, till exempel, på slätputsad betong.

Fakta

Krav på underlag

Användning

Förpackning

Spädes med

Glans

Målningstemperatur

Övermålningsbar

Verktyg

Åtgång

Baser

Inomhus och utomhus
1 L och 5L
Vatten
Matt
Min. +8°C
Minst 8 timmar
Borste
0,03 l/m²
Transparent

Underlaget måste vara mineraliskt, vätbart med vatten, rent, torrt, fast och stabilt samt fritt från efflorescerande och separerande ämnen. Använd helst på sämre vätbara, vattenavvisande (hydrofobiska), likväl porösa och silificieringsbara mineraliska byggnadsmaterial, t.ex. ETICS och organiskt silikata beläggningar. Lämpliga underlag är porösa, absorberande till svagt vattenvätbara, mineraliska, silicifieringsbara underlag som kalkputs och -rappning, cementputs och -rappning, betong, slätputsad betong, natursten, tegel, murverk av kalciumsilikat, gamla beläggningar, syntetisk puts eller rappning av harts, externa termiskt isolerande kompositsystem (ETICS), förutsatt att underlaget är ordentligt preparerat. Olämpliga underlag är horisontellt väderutsatta, mindre stabila, efflorescerande och icke-alkaliskt beständiga underlag så som träbaserade material (MDF, OSB), lera eller lerjord, gips och plaster såväl som gamla, icke-fasta och plastoelastiska beläggningar. Defekta underlag kräver en annorlunda behandling. Applicera diffusionsöppen renoveringsputs eller -rappning på fuktiga, saltkontaminerade ytor, källarväggar och på grundområdena. Täck hela ytan med ett grundskikt av BEECK Kvartsfyllmedel.

Appliceringsanvisningar

Kontrollera underlagets krävda lämplighet. Täck noggrant över de ytor som inte ska bearbetas (t.ex. fönster, fönsterprofiler) och skydda dem mot stänk. Tillhandahåll personlig skyddsutrustning. Använd inte i våta förhållanden, om det finns risk för frostväder, på heta ytor eller i gassande sol. Lägsta appliceringstemperatur: +8°C. Skydda färska beläggningar mot regn och gassande sol. Prova på en testyta på plats för att fastställa underlagsrelaterade skillnader i appliceringsmängder.

Dokumentation & information

Rengöring och lagring

Rengör grundligt utrustningen, verktyg och nedsmutsade kläder med vatten omedelbart efter användning. Förvarat svalt och frostfritt håller det i minst 12 månader. Blandat med pulverpigment, stäng behållaren lufttätt och använd inom 4 veckor.

Andra tittade även på dessa produkter

Image-empty-state_edited.png

Ute & Inomhus

BEECK Häftgrund Fin

Image-empty-state_edited.png

Ute & Inomhus

BEECK Beeckosil Fin

Image-empty-state_edited.png

Ute & Inomhus

BEECK Fixativ

bottom of page