Trustpilot
top of page

Ute & Inomhus

BEECK Häftgrund Fin

Kiselhaltig primer med hög vidhäftning, utan kornighet i texturen.

Bindemedel för invändiga och utvändiga underlag med svag silicifiering. Passande underlag ger en fast vidhäftning för fasta emulsionsbeläggningar, syntetisk puts och rappning av harts samt yttre termiskt isolerande komponentsystem (ETICS). Kan även användas på lena beläggningsunderlag som har låg porösitet eller sämre vätbarhet så som stuck, fiberhaltig cement, sluten betong och klinker. Bibehåller konsistensen för en len och jämn beläggning.

Fakta

Krav på underlag

Användning

Förpackning

Spädes med

Glans

Målningstemperatur

Övermålningsbar

Verktyg

Åtgång

Baser

Inomhus och utomhus
5 L
-
Matt
Min. +8°C
Minst 8 timmar
Roller, pensel, borste
0,14 l/m²
Vit

Underlaget måste vara mineraliskt, vätbart med vatten, rent, torrt, fast och stabilt samt fritt från efflorescerande och separerande ämnen. Lämpliga underlag är krympningsfria, dimensionellt stabila, porösa till ogenomträngliga, absorberande mot vattenavvisande underlag med minst delvis mineralisk karaktär, så som kalkputs/ -rappning, kalkcementputs/-rappning, cementputs/-rappning, gipsputs/-rappning, stuck, gips, gipsskivor, betong, fibercement, natursten, tegel, murverk av kalciumsilikat, keramik, gamla beläggningar, syntetisk puts eller rappning av harts, yttre termiskt isolerande kompositsystem (ETICS), förutsatt att underlaget är korrekt preparerat. Olämpliga underlag är horisontellt väderutsatta, mindre fasta, efflorescerande och icke-alkaliskt beständiga underlag så som träbaserade material (MDF, OSB) och lera eller lerjord. Dessutom termoplaster såväl som gamla, icke fasta, glansiga och plastoelastiska beläggningar. Defekta underlag kräver en annorlunda behandling. Applicera icke- ångande fukthämmande renoveringsputs eller -rappning på fuktiga, saltangripna ytor och på grundområdena.

Appliceringsanvisningar

Kontrollera underlagets krävda lämplighet. Täck noggrant över de ytor som inte ska bearbetas (t.ex. fönster, fönsterprofiler) och skydda dem mot färgstänk. Tillhandahåll personlig skyddsutrustning. Innan användning ska bruket röras om enhetligt med en eldriven blandare. Tillsätt vatten tills du får en optimal beläggningsbar blandning. Använd inte produkten i våta förhållanden, om det finns risk för frostväder, på heta ytor eller i gassande sol. Lägsta appliceringstemperatur: +8°C. Skydda färska beläggningar mot regn och blänkande sol. Använd en roller, borste eller tillämpa en spraymetod. Applicera på fristående ytor med ett mycket tunt skikt, utan överlappningar i ett arbetspass och stryk på beläggningen enhetligt med korsbeläggningsteknik. Prova på en testyta på plats för att fastställa skillnader i appliceringsmängder beroende på underlaget.

Dokumentation & information

Rengöring och lagring

Rengör grundligt utrustningen, verktyg och nedsmutsade kläder med vatten omedelbart efter användning. Förvarat svalt och frostfritt håller det i minst 12 månader. Stäng öppna behållare lufttätt och förbruka innehållet så snart som möjligt.

Andra tittade även på dessa produkter

Image-empty-state_edited.png

Ute & Inomhus

BEECK Beeckosil Fin

Image-empty-state_edited.png

Ute & Inomhus

BEECK Fixativ

Image-empty-state_edited.png

Ute & Inomhus

BEECK MBA-Fixativ

bottom of page