Färgbygge - innovativa och kvalitativa färgprodukter för dig

Vår vision är att vara en högkvalitativ färgtillverkare samt marknadsledande när det gäller miljövänlig och funktionell färg. Vi vill vara en aktör som driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle inom segmentet färg. Det gör vi genom att alltid erbjuda dig innovativa och kvalitativa färgprodukter.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy innebär att vi:

  • använder förnyelsebara råvaror i våra produkter för att bidra till ett mindre fossilberoende samhälle
  • strävar efter minskad och selektiv kemikalieanvändning
  • optimerar våra processer för att minimera restprodukter och avfall vid tillverkning
  • ställer miljökrav på leverantörer och andra samarbetspartners
  • utbildar vår personal i att ta miljöansvar
  • följer gällande miljölagstiftning och vill bidra till Sveriges nationella miljömål
  • investerar i modern teknik för att minska energiåtgång
Burkar.jpg