Färgbygge - årtionden av innovation inom färg

Vi erbjuder ett system baserat på tradition, hantverk och innovation inom färg genom 40 år av naturnära produktutveckling.

Om husen återspeglar något av det vi har inom oss; generositet, humor, lekfullhet, klarhet, vänlighet kan människor känna sig hemma på jorden. En vacker plats att leva på.
— Fritz Fuchs, prisbelönt färgdesigner och grundare till Färgbygge

Färgbygge föds

Under sent 70-tal sökte en grupp målare och arkitekter efter nya material att färglägga husen med. Initiativet blev en egen färgtillverkning under namnet Färgbygge. Färgsättningen grundades på Goethes färglära med fokus på funktion i samspel med den mänskliga miljön. 

Ett flertal kända byggnader i Stockholm är färgsatta efter s.k. antroposofisk modell. Svampen vid Stureplan i Stockholm, Naturens hus på norra Djurgården och KF´s representationsvåning är några exempel. Under följande år skedde en ständig produktutveckling. Detta resulterade i den receptur som används idag. 
 

Färgbygge idag

Miljö och hållbarhet är mer aktuellt än någonsin, såväl ur ett vardagsnära som globalt perspektiv. Färgindustrin är kemikalieintensiv. Många material som används idag är syntetiskt framställda. Hur människor, djur och vår miljö påverkas av dessa förhållandevis nya, främmande material, kartläggs allt mer och fler restriktioner tillkommer. Men lagstiftningen kan i många fall ses som långsam i förhållande till skadliga kemikaliers miljö- och hälsopåverkan.

Kemikalier i målarfärg berör i hög grad målare. Men alla som vistas i nymålade rum eller tar del av burkarnas innehåll, via luft och beröring, påverkas. Färgbygges målsättning är att minimera färgers inverkan på människor och miljö.