Färgbygge på Swedish Design Goes Milan 2017, Italien

 “Färgbygge med sin miljöprofil är ett mycket gott exempel för svensk miljöinnovation som vi gärna vill visa upp för en internationell marknad. Designern bakom montern är Annika Grottell, arkitekt och produktformgivare på White arkitekter i Stockholm.”