I FÄRGSERIEN FÄRGBYGGE NATURUM INGÅR  

GRUNDFÄRG - en förutsättning för ett bra slutresultat Lämplig för målning av väggar och tak på underlag som puts, betong, gipsskivor och tidigare målade ytor. Bindemedel av naturliga polymerer (såsom rapsolja, linolja och kasein). 1 L räcker till 7-9 m². Övermålningsbar efter 6 timmar. VOC <2 g/l - (VOC = flyktiga organiska ämnen).

TAKFÄRG - extra matt takfärg Lämplig för målning av tak på underlag som puts, betong, gipsskivor och tidigare målade ytor. Bindemedel av naturliga polymerer (såsom rapsolja, linolja och kasein). 1 L räcker till 7-10 m². Övermålningsbar efter 6 timmar. VOC <2 g/l - (VOC = flyktiga organiska ämnen).

VÄGGFÄRG - matt väggfärg som kan nyanseras i hela NCS skalan Lämplig för målning av väggar på underlag som puts, betong, gipsskivor och tidigare målade ytor. Bindemedel av naturliga polymerer (såsom rapsolja, linolja och kasein). 1 L räcker till 7-10 m². Övermålningsbar efter 6 timmar. VOC <2 g/l - (VOC = flyktiga organiska ämnen).

TRÄLASYR - sidenmatt trälasyr som kan nyanseras i hela NCS skalan Lämplig för målning av ljusa obehandlade träslag som panel, plywood eller listverk.

Bindemedel av naturliga polymerer (såsom rapsolja, linolja och kasein). 1 L räcker till 5-7 m². Övermålningsbar efter 3 timmar.

VOC <5 g/l - (VOC = flyktiga organiska ämnen).

LASYRGRUND - matt grundfärg för bivaxlasyr Lämplig för målning av väggar och tak på underlag som puts, betong gipsskivor och tidigare målade ytor. Bindemedel av naturliga polymerer (såsom rapsolja, linolja och kasein). 1 L räcker till 7-9 m². Övermålningsbar efter 6 timmar. VOC <2 g/l - (VOC = flyktiga organiska ämnen).

HARTSGRUND - mångsidig primer och bindemedel för lasyrmålning Lämplig för underlag som trä, puts, betong och gipsskivor och tidigare målade ytor. Bindemedel av naturliga polymerer (såsom rapsolja, linolja och kasein). 1 L räcker till 5-7 m². Övermålningsbar efter 2 timmar. VOC <2 g/l - (VOC = flyktiga organiska ämnen).

BIVAXLASYR - sidenmatt bindemedel för lasyrmålning med pulverpigment Lämplig för underlag som trä, puts, betong och gipsskivor och tidigare målade ytor. Förbehandling krävs med FÄRGBYGGE NATURUM LASYRGRUND. Bindemedel av naturliga polymerer (såsom rapsolja, linolja och kasein). 1 L räcker till 25-50 m². Övermålningsbar efter 12 timmar. VOC <5 g/l - (VOC = flyktiga organiska ämnen).

Slamfa%CC%88rgbild.jpg

SLAMFÄRG - för målning utomhus på nytt obehandlat sågat trä eller på ytor som tidigare målats med SLAMFÄRG i liknande kulörer. Undvik att måla på hyvlat trä. 1 L räcker till ca 3-5 kvm. Yttorr efter 4-6 timmar, övermålningsbar efter ca 24 timmar.