Färgsättning

Färgbygge Naturum eggs in a box

Att färgsätta kan vara både roligt och utmanande. Färgupplevelser är i regel subjektiva och därför är det viktigt att själv ta sig tid att känna efter vilka färger man trivs bäst med. Att färgsätta från färgkartor kräver i regel ett tränat öga. Färgen upplevs ofta annorlunda när den målas upp. På beställning så tillverkar vi handuppstrukna färgprover på önskade kulörer. Att ta hjälp med färgsättning kan vara bra. Det viktigt är att den som färgsätter förstår vad ex rummets funktion är och väger in de människor som ska vistas i rummet.