Vanliga frågor

FAQ står för Frequently asked questions eller Vanligt ställda frågor på svenska. På vår FAQ-sida samlar vi de vanligaste frågorna som besökare eller kunder ställer, samt svar till dessa. 

 

FAQ Respekt

RESPEKT Snickerifärg


Vilka kulörer kan man bryta färgen i?
RESPEKT SNICKERIFÄRG kan nyanseras mot en del kulörer i NCS-färgsystem. Då produkten består av 1 bas kan inte produkten brytas enligt hela NCS-färgsystem.
Vad är det för glans på snickerifärgen?
Snickerifärgen är sidenmatt och på en glansskala mellan 0 – 100 så ligger lacken på 15 i glans. Vilka ytor kan man måla på?
Produkten är lämplig för olika typer av snickerier inomhus. Vad har färgen för åtgång per kvadratmeter?
1 liter räcker till 8-10m². Vad har färgen för hållbarhet?
24 månader i obruten förpackning och vid rätt förvaring (frostfritt). Behöver man tänka på något särskilt vid användande/applicering av färgen? Nej, produkten används på samma sätt som motsvarande andra färgprodukter på marknaden. Rör om väl i burken. Applicera flödigt med färg på ytan och arbeta ut färgen ordentligt. Bildas rinningar på ytan används för mycket färg. Om det bildas rinningar på ytan så används för mycket färg. Undvik att gå tillbaka med penseln när snickerifärgen börjat sätta sig.
Produktserie RESPEKT


RESPEKTSERIEN är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.
Målning


Behöver man slipa före målning?
Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog.
Måste man grunda innan man målar?
Som regel är det alltid bra att grundmåla då slutfärgen därmed får bättre vidhäftning samt att det blir lättare att få till en snygg finish. På tidigare målade ytor som inte är spacklade, det vill säga en hel (homogen) yta, kan man måla direkt. Vi rekommenderar att man grundmålar alla nya material. Det innefattar även kompletteringsspackel vid ommålning. Be gärna din lokala återförsäljare nyansera grundfärgen i liknande kulör som den Snickerifärg du ska använda då det kan underlätta och vissa fall bespara en strykning. Hur vet man om färgen är torr?
Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på färgytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till.

 

RESPEKT Grundfärg

RESPEKT Grundfärg


Vilka ytor kan man måla på?
Produkten är lämplig för tak och väggar inomhus och kan målas på puts, betong, gipsskivor, tapet och väv. Produkten är inte lämplig för fuktiga utrymmen.
Vad har färgen för åtgång per kvadratmeter?
1 liter räcker till 6-8m². Vad har färgen för hållbarhet?
24 månader i obruten förpackning och vid rätt förvaring (frostfritt). Behöver man tänka på något särskilt vid användande/applicering av färgen? Nej, produkten används på samma sätt som motsvarande andra färgprodukter på marknaden. Rör om väl i burken. Applicera flödigt med färg på ytan och arbeta ut färgen ordentligt. Om det bildas rinningar på ytan så används för mycket färg. Om det upplevs som bristfällig täckförmåga har troligtvis för lite färg använts.
Produktserie RESPEKT


RESPEKTSERIEN är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.
Miljö och hälsa


Hur gör man om det är tapet på väggarna?
Ta ner löst sittande tapet. Spackla med sandspackel och slipa eventuella ojämnheter med fint sandpapper. Använd inte syntetisk mjukfog.
Behöver man slipa före målning?
Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog. Måste man grunda innan man målar?
Som regel är det alltid bra att grundmåla då slutfärgen därmed får bättre vidhäftning samt att det blir lättare att få till en snygg finish och en jämn glans. På tidigare målade ytor som inte är spacklade, det vill säga en hel (homogen) yta, kan man måla direkt med tak- eller väggfärg. Vi rekommenderar att man grundmålar alla nya material. Det innefattar även kompletteringsspackel vid ommålning. Bästa resultat får du om du använder roller. Be gärna din lokala återförsäljare nyansera grundfärgen i liknande kulör som den tak- eller väggfärg du ska använda då det kan underlätta och vissa fall bespara en strykning. Hur vet man om färgen är torr?
Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på färgytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till

 
 

RESPEKT Takfärg

RESPEKT Takfärg


Vilka ytor kan man måla på?
Produkten är lämplig för tak inomhus och kan målas på puts, betong, gipsskivor, tapet och väv. Produkten är inte lämplig för fuktiga utrymmen.
Vad har färgen för åtgång per kvadratmeter?
1 liter räcker till 8m². Vad har färgen för hållbarhet?
24 månader i obruten förpackning och vid rätt förvaring (frostfritt). Behöver man tänka på något särskilt vid användande/applicering av färgen? Nej, produkten används på samma sätt som motsvarande andra färgprodukter på marknaden. Rör om väl i burken. Applicera flödigt med färg på ytan och arbeta ut färgen ordentligt. Om det bildas rinningar på ytan så används för mycket färg Om det upplevs som bristfällig täckförmåga har troligtvis för lite färg använts.
Produktserie RESPEKT


RESPEKTSERIEN är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.
Målning


Behöver man slipa före målning?
Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog.
Måste man grunda innan man målar?
Som regel är det alltid bra att grundmåla då slutfärgen därmed får bättre vidhäftning samt att det blir lättare att få till en snygg finish. På tidigare målade ytor som inte är spacklade, det vill säga en hel (homogen) yta, kan man måla direkt med tak- eller väggfärg. Vi rekommenderar att man grundmålar alla nya material. Det innefattar även kompletteringsspackel vid ommålning. Bästa resultat får du om du använder roller. Be gärna din lokala återförsäljare nyansera grundfärgen i liknande kulör som den tak- eller väggfärg du ska använda då det kan underlätta och vissa fall bespara en strykning. Hur vet man om färgen är torr?
Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på färgytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till.

 

RESPEKT Väggfärg

RESPEKT Takfärg


Vilka ytor kan man måla på?
Produkten är lämplig för tak inomhus och kan målas på puts, betong, gipsskivor, tapet och väv. Produkten är inte lämplig för fuktiga utrymmen.
Vad har färgen för åtgång per kvadratmeter?
1 liter räcker till 8m². Vad har färgen för hållbarhet?
24 månader i obruten förpackning och vid rätt förvaring (frostfritt). Behöver man tänka på något särskilt vid användande/applicering av färgen? Nej, produkten används på samma sätt som motsvarande andra färgprodukter på marknaden. Rör om väl i burken. Applicera flödigt med färg på ytan och arbeta ut färgen ordentligt. Om det bildas rinningar på ytan så används för mycket färg Om det upplevs som bristfällig täckförmåga har troligtvis för lite färg använts.
Produktserie RESPEKT


RESPEKTSERIEN är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.
Målning


Behöver man slipa före målning?
Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog.
Måste man grunda innan man målar?
Som regel är det alltid bra att grundmåla då slutfärgen därmed får bättre vidhäftning samt att det blir lättare att få till en snygg finish. På tidigare målade ytor som inte är spacklade, det vill säga en hel (homogen) yta, kan man måla direkt med tak- eller väggfärg. Vi rekommenderar att man grundmålar alla nya material. Det innefattar även kompletteringsspackel vid ommålning. Bästa resultat får du om du använder roller. Be gärna din lokala återförsäljare nyansera grundfärgen i liknande kulör som den tak- eller väggfärg du ska använda då det kan underlätta och vissa fall bespara en strykning. Hur vet man om färgen är torr?
Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på färgytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till.

 

RESPEKT Snickerigrund

RESPEKT Snickerigrund


Vilka ytor kan man måla på?
Produkten är lämplig för olika typer av snickerier inomhus. Produkten är inte lämplig för fuktiga utrymmen.
Vad har färgen för åtgång per kvadratmeter?
1 liter räcker till 8-10m². Vad har färgen för hållbarhet?
24 månader i obruten förpackning och vid rätt förvaring (frostfritt). Behöver man tänka på något särskilt vid användande/applicering av färgen? Nej, produkten används på samma sätt som motsvarande andra färgprodukter på marknaden. Rör om väl i burken. Applicera flödigt med färg på ytan och arbeta ut färgen ordentligt. Om det bildas rinningar på ytan så används för mycket färg Om det upplevs som bristfällig täckförmåga har troligtvis för lite färg använts.
Produktserie RESPEKT


RESPEKTSERIEN är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.
Målning


Behöver man slipa före målning?
Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog.
Måste man grunda innan man målar?
Som regel är det alltid bra att grundmåla då slutfärgen därmed får bättre vidhäftning samt att det blir lättare att få till en snygg finish. På tidigare målade ytor som inte är spacklade, det vill säga en hel (homogen) yta, kan man måla direkt med RESPEKT SNICKERIFÄRG. Vi rekommenderar att man grundmålar alla nya material. Det innefattar även kompletteringsspackel vid ommålning. Be gärna din lokala återförsäljare nyansera grundfärgen i liknande kulör som den Snickerifärg du ska använda då det kan underlätta och vissa fall bespara en strykning. Hur vet man om färgen är torr?
Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på färgytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till.

 

RESPEKT Snickerifärg

RESPEKT Snickerifärg


Vilka kulörer kan man bryta färgen i?
RESPEKT SNICKERIFÄRG kan nyanseras mot en del kulörer i NCS-färgsystem. Då produkten består av 1 bas kan inte produkten brytas enligt hela NCS-färgsystem.
Vad är det för glans på snickerifärgen?
Snickerifärgen är sidenmatt och på en glansskala mellan 0 – 100 så ligger lacken på 15 i glans. Vilka ytor kan man måla på?
Produkten är lämplig för olika typer av snickerier inomhus. Vad har färgen för åtgång per kvadratmeter?
1 liter räcker till 8-10m². Vad har färgen för hållbarhet?
24 månader i obruten förpackning och vid rätt förvaring (frostfritt). Behöver man tänka på något särskilt vid användande/applicering av färgen? Nej, produkten används på samma sätt som motsvarande andra färgprodukter på marknaden. Rör om väl i burken. Applicera flödigt med färg på ytan och arbeta ut färgen ordentligt. Bildas rinningar på ytan används för mycket färg. Om det bildas rinningar på ytan så används för mycket färg. Undvik att gå tillbaka med penseln när snickerifärgen börjat sätta sig.
Produktserie RESPEKT


RESPEKTSERIEN är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.
Målning


Behöver man slipa före målning?
Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog.
Måste man grunda innan man målar?
Som regel är det alltid bra att grundmåla då slutfärgen därmed får bättre vidhäftning samt att det blir lättare att få till en snygg finish. På tidigare målade ytor som inte är spacklade, det vill säga en hel (homogen) yta, kan man måla direkt. Vi rekommenderar att man grundmålar alla nya material. Det innefattar även kompletteringsspackel vid ommålning. Be gärna din lokala återförsäljare nyansera grundfärgen i liknande kulör som den Snickerifärg du ska använda då det kan underlätta och vissa fall bespara en strykning. Hur vet man om färgen är torr?
Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på färgytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till.

 

RESPEKT Klarlack

RESPEKT Klarlack


Vad är det för glans på klarlacken?
Klarlacken är sidenmatt och på en glansskala mellan 0 – 100 så ligger klarlacken på 15 i glans.
Vilka ytor kan man måla på?
Produkten är lämplig för olika typer av snickerier inomhus. Vad har färgen för åtgång per kvadratmeter?
1 liter räcker till 8-10m². Vad har färgen för hållbarhet?
24 månader i obruten förpackning och vid rätt förvaring (frostfritt). Behöver man tänka på något särskilt vid användande/applicering av färgen? Nej, produkten används på samma sätt som motsvarande andra klarlacker på marknaden. Rör om väl i burken. Applicera flödigt med lack på ytan och arbeta ut lacken ordentligt Om det bildas rinningar på ytan så används för mycket färg. Om det upplevs som ”torrt” har troligtvis för lite lack använts. Undvik att gå tillbaka med penseln när lacken börjat sätta sig. För bästa resultat mellanslipa med fint sandpapper innan färdigstrykning.
Produktserie RESPEKT


RESPEKTSERIEN är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.
Målning


Behöver man slipa före målning?
Blanka ytor mattas ned med fint sandpapper innan målning. Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Eventuella springor och ojämnheter spacklas med sandspackel och slipas. Använd inte syntetisk mjukfog.
Hur vet man om lacken är torr?
Generellt ska torktiderna som är angivna på förpackningen respekteras. Ett tips är att känna på ytan med baksidan av handen, får man en ”kall” känsla så behöver färgen sannolikt torka lite till.