Trustpilot
top of page

Ute & Inomhus

BEECK Fixativ

Primer, förtunnings- och bindemedel för BEECK Silikatfärger. Fritt från organiskt innehåll. Kalivattenglas utan organiskt innehåll, effektivt som ett bindande och förtunnande additiv såväl som för grundering och stabilisering av porösa och mineraliska underlag.

Silikatfärger. Fritt från organiskt innehåll. Kalivattenglas utan organiskt innehåll, effektivt som ett bindande och förtunnande additiv såväl som för grundering och stabilisering av porösa och mineraliska underlag. Lämpligt för representativa historiska byggnader såväl som modern, sund och hållbar arkitektur. Klart transparent.

Fakta

Krav på underlag

Användning

Förpackning

Spädes med

Glans

Målningstemperatur

Övermålningsbar

Verktyg

Åtgång

Baser

Inomhus och utomhus
1 kg och 5 kg
Vatten
Matt
Min. +8°C
Minst 12 timmar
Borste
0,04 kg/m²
Transparent

Underlaget måste vara mineraliskt, vätbart med vatten, rent, torrt, fast och stabilt samt fritt från efflorescerande och separerande ämnen. Lämpliga underlag är porösa, absorberande, mineraliskt silicifierbara underlag så som kalkputs och -rappning, cementputs och -rappning, betong, natursten, tegel, murverk av kalciumsilkat, keramik, gamla silikat- och kalkbaserade beläggningar, förutsatt att underlaget är korrekt preparerat. Olämpliga underlag är horisontellt väderutsatta, mindre stabila, efflorescerande och icke-alkaliskt beständiga underlag. Defekta underlag kräver en annorlunda behandling.

Appliceringsanvisningar

Kontrollera underlagets krävda lämplighet. Täck noggrant över de ytor som inte ska bearbetas (t.ex. fönster, fönsterbrädor) och skydda dem mot stänk. Tillhandahåll personlig skyddsutrustning. Använd inte under våta förhållanden, om det finns risk för frostväder, på heta ytor eller i gassande sol. Lägsta appliceringstemperatur: +8°C. För grundering, späd ut 1 del BEECK Fixativ med 2 delar vatten. Applicering med borste. Prova på en testyta på plats för att fastställa underlagsrelaterade skillnader i appliceringsmängder.

Dokumentation & information

Rengöring och lagring

Rengör grundligt utrustningen, verktyg och nedsmutsade kläder med vatten omedelbart efter användning. Förvarat svalt och frostfritt håller det i minst 18 månader. Blandat med pigment, stäng behållaren lufttätt och använd inom 20 dagar.

Andra tittade även på dessa produkter

Image-empty-state_edited.png

Ute & Inomhus

BEECK Häftgrund Fin

Image-empty-state_edited.png

Ute & Inomhus

BEECK Beeckosil Fin

Image-empty-state_edited.png

Ute & Inomhus

BEECK MBA-Fixativ

bottom of page