Trustpilot
top of page

Ute & Inomhus

BEECK Beeckosil Fin

Extremt slitstark aktiv silikatfärg som baserar på rent kalivattenglas.

För maximal silicifieringsaktivitet ASF®. Extremt genomtränglig för ånga samt väder- och UV-beständig. Silikatsystem för fasader i en förpackning, färdig att använda. Idealisk för mineraliska underlag, betong, tegel och murverk av kalciumsilikat. Med en klassisk mineralisk profil och tidlös estetisk kvalitet. Kan användas för både konservering av minnesmärkta byggnader och för samtida arkitektur.

Fakta

Krav på underlag

Användning

Förpackning

Spädes med

Glans

Målningstemperatur

Övermålningsbar

Verktyg

Åtgång

Baser

Inomhus och utomhus
5 L
-
Matt
Min. +8°C
Minst 12 timmar
Roller, pensel, borste
0,12 l/m²
Vit

Underlaget måste vara rent, torrt, fast och stabilt och ska vara fritt från efflorescerande och separerande ämnen. Lämpliga underlag är porösa, absorberande till vattenavvisande, mineraliska, silicifierbara underlag som gamla mineraliska beläggningar, kalkputs, cementputs, betong, fibercement, natursten, tegel, murverk av kalciumsilikat, lättbetong, syntetisk puts av harts, externa termiskt isolerande kompositsystem, förutsatt att underlaget är ordentligt preparerat. Olämpliga underlag är horisontellt väderutsatta, mindre stabila, efflorescerande och icke-alkaliskt beständiga underlag så som murkalkputs, träbaserade material (MDF, OSB), lera eller lerjord, gips och plaster såväl som icke-fasta och gamla plastoelastiska beläggningar. Defekta underlag kräver en annorlunda behandling. Applicera en diffusionsöppen renoveringsputs eller -rappning på fuktiga, saltkontaminerade ytor och på grundområden. Täck hela ytan med ett grundskikt av BEECK Kvartsfyllmedel.

Appliceringsanvisningar

Kontrollera underlagets krävda lämplighet. Täck noggrant över de ytor som inte ska bearbetas (t.ex. fönster, fönsterprofiler) och skydda dem mot färgstänk. Tillhandahåll personlig skyddsutrustning. Rör om Beeckosil Fin eller den tonade produkten grundligt med en eldriven blandarspade innan användning. Tillsätt BEECK Fixativ till Beeckosil Fin för att förbättra beläggningsbarheten. Använd inte under våta förhållanden, om det finns risk för frostväder, på heta ytor eller i gassande sol. Lägsta appliceringstemperatur: +8°C. Använd en roller, borste eller tillämpa en luftfri spraymetod. Applicera ett absolut tunt skikt på fristående ytor, utan överlappningar, i ett kontinuerligt arbetspass och enhetligt med korsbeläggningsteknik.

Dokumentation & information

Rengöring och lagring

Rengör grundligt utrustningen, verktyg och nedsmutsade kläder med vatten omedelbart efter användning. Förvarat svalt och frostfritt lagrat i originalbehållaren håller det i minst 12 månader.

Andra tittade även på dessa produkter

Image-empty-state_edited.png

Ute & Inomhus

BEECK Häftgrund Fin

Image-empty-state_edited.png

Ute & Inomhus

BEECK Fixativ

Image-empty-state_edited.png

Ute & Inomhus

BEECK MBA-Fixativ

bottom of page