Vår Historia

 

Färgbygge - årtionden av färgutveckling. 

Färgbygges historia sträcker sig över 40 år av tradition, hantverk och innovativt nytänkande inom arkitektur och färg.  

Färgbygge föds
Under sent 70-tal sökte en grupp målare och arkitekter efter nya material att färglägga husen med. Initiativet blev en egen färgtillverkning under namnet Färgbygge. Färgsättningen grundades på Goethes färglära med fokus på funktion i samspel med den mänskliga miljön. 

 
Färgbygge Naturum Modern interior living room with chair wood floor

Färgbygge idag

Efter många år av utvecklingsarbete är vi stolta över att kunna erbjuda konsumenter och yrkesmålare en nyutvecklad serie inomhusfärger. Fokus har legat på ökad andel förnybara råvaror, minimering av VOC ämnen samt förbättrade tekniska egenskaper.

År 2017 flyttade vi in i en helt ny fabrik belägen inom Sigtuna kommun. Stora investeringar har gjorts för att minimera energiförbrukning och bättre arbetsmiljö samtidigt som vi utökat kapaciteten för att möta efterfrågan på våra färger.