Vi satsar på kvalitetsfärg med omsorg om miljö och hälsa

Vi på Färgbygge tillverkar färg på ett hantverksmässigt sätt och lägger stor omsorg kring miljö och hälsa. Vi har producerat färg i nära 40 år och har både gedigna färgkunskaper och en lång tradition av naturnära produktutveckling.

Ett färgsystem baserat på nytänkande

De senaste åren har vi storsatsat och utvecklat vad vi kallar en ny generation inomhusfärger som huvudsakligen består av mineraler, förnyelsebara råvaror och är fria från konventionella konserveringsmedel som kan orsaka allergier.

Vi strävar efter minskad och selektiv kemikalieanvändning, och vi använder inte fossiloljebaserade råvaror i färgerna. En del av de råvaror vi använder är t.o.m. livsmedelsklassade. Det egenutvecklade bindemedlet i våra färger består av förnyelsebara råvaror som cellulosa, mjölkprotein, linolja, solrosolja, schellack och naturlatex. Vi undviker kemikalier som kan vara allergiframkallande eller hormonstörande. Exempelvis är våra färger fria från MI, BIT, CIT, MIT och ftalater. Vår omsorg om miljö och hälsa präglar också hela produktionskedjan – från råvaror till färdig produkt, inklusive restprodukter och avfall.

Färgbygge erbjuder kort sagt ett färgsystem baserat på nytänkande och en ambition att bidra till miljömässig hållbarhet och att minska kända hälsorisker kring färg. Vi vill ge både familjen och yrkesmålaren tillgång till ett färgval som enligt vår mening är funktionellt, ansvarsfullt och säkert.

På våra produkter redovisar vi öppet vad färgerna huvudsakligen består av och mer detaljerad information ger vi i särskilda byggvarudeklarationer. Transparens är viktigt för oss. Vi anser att användarna ska ha tillgång till tydlig information om färgernas innehåll för att kunna göra medvetna val utifrån sina egna preferenser.

Kvalitet

Kvaliteten på våra färger är hög. De ger en matt och stark färgyta där ljus och pigmentfärger reflekteras på ett sätt som ger en varm och behaglig lyster. Färgytan är diffusionsöppen, dvs den stänger inte in fukt. Genom att färgytan relativt snabbt blir hård blir den då också antistatisk, dvs den drar inte till sig oönskade partiklar.

Våra färger bryts (blandas) till önskade nyanser enligt NCS-systemet eller enligt Färgbygges färgkarta.

Färgbygges färger har med goda resultat testats och bedömts av ledande laboratorier och bedömningsorgan, bland annat Eurofins, SundaHus, Byggvarubedömningen och SP. Vi anlitar även oberoende konsulter som utför fullständiga kemikaliesäkerhetsutredningar på våra råvaror och produkter. För våra produkter finns omfattande dokumentation som vi kan tillhandahålla vid förfrågan.

Miljöpolicy

Färgbygges ambition är att vara en högkvalitativ färgtillverkare och ledande när det gäller omsorg om miljö och hälsa. Vi vill vara en aktör som aktivt driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Det innebär att vi på Färgbygge:

  • använder förnyelsebara råvaror i våra färger för att bidra till ett mindre fossilberoende samhälle
  • strävar efter minskad och selektiv kemikalieanvändning
  • optimerar våra processer för att minimera restprodukter och avfall vid tillverkning
  • ställer miljökrav på leverantörer och andra samarbetspartners
  • utbildar vår personal i att ta miljöansvar
  • med god marginal efterlever miljölagstiftningens lagar och förordningar
  • investerar i modern teknik för att minska energiåtgång
  • lagrar och distribuerar våra produkter med fokus på säkerhet och låg miljöpåverkan