Lathund för material och produkt

Nedan finner du en lathund som framtagits för att du enkelt ska hitta rätt produkt för rätt ändamål. Lathunden är uppbyggd utifrån ett generellt perspektiv, avvikelse kan förekomma. Vid osäkerhet – kontakta din färgleverantör.

I de fall där det finns flera produkter i tabellen, visar detta på valmöjligheter, vår rekommendation är inbördes ordning.

För mer information kring respektive produkt får du genom att klicka på respektive etikett i tabellen.

Lycka till med att skapa ditt friska rum.

Vägg

Målartabell vägg

Tak

Målartabell Tak